Prosjektleder Martin Birkeland og avdelingsleder verksted Ivar Arne Akselsen hos Voith Hydro Norway, for anledningen med en skreddersydd mal levert av Spilde for bygging av viklinger.

Service og reparasjoner til vannkraftbransjen

Voith Hydro på Øra i Fredrikstad er ledende servicepartner for vannkraftbransjen i Norge. Med utgangspunkt i eget verksted med spesialavdeling for produksjon av viklinger driver man revisjon og oppgradering av både turbiner, generatorer og hjelpesystemer.
Ingen kraftverk er imidlertid like. Jevnlig oppstår det derfor spesielle behov for eksterne mekaniske tjenester, og her hjelper Spilde til.

Voith Hydro bygger på mer enn hundre år med tradisjoner innen elektromekanisk industri i Østfold. Selskapet har sin opprinnelse i ingeniører og teknikere fra ABB(Tidligere Pfeiffer industrier) som valgte å satse på egne krefter. Bedriften har hatt solid vekst og framgang og er nå en del av det tyske Voith Konsernet.

- Norge er vannkraftlandet framfor alle, og det finnes et stort antall generatorer og turbiner som før eller siden skal rehabiliteres. Med vår erfaring og kunnskap utfører vi modernisering og service når det er behov. Det kan være en planlagt jobb eller det kan dreie seg om uventet stans. Uansett er vår oppgave å sørge for å bygge opp de maskin- og elektrotekniske delene til tilsvarende kvalitet, og får det på plass igjen, slik at kraftverket skal produsere strøm i lang tid framover, forteller teknisk prosjektleder Martin Birkeland ved Voith i Fredrikstad. 

Ved siden av mekaniske verksted har Voith Hydro produksjon av generatorviklinger, noe som er unikt i Norge. Verkstedet produserer polviklinger samt komplette statorviklinger for spenninger opptil 15 kilovolt.

- Produksjon av viklinger er et presisjonshåndverk med lange tradisjoner hos oss. Dette er et eget fag som krever nøyaktighet og grundighet i detalj. Dette er i praksis å bygge opp igjen en elektromaskin fra grunnen av, et nitidig nøyaktig arbeid med kobberstaver og flere lag av isolasjon. Viklingene er det sentrale element i produksjon av elektrisk energi, dette er hjertet i ethvert kraftverk, og her sitter vi med unik kompetanse som bransjen vet å sette pris på, forteller Birkeland.

Under farbrikasjon fabrikasjon av kobberviklinger til den statiske delen av generatorene er det viktig at alt passer perfekt inn i eksisterende opplegg på kraftstasjonen, noe som Spilde bidrar til.

- Her bruker vi malverktøy som endrer seg fra gang til gang. Disse malene er det Spilde som etter våre tegninger skjærer ut med laser, slik at alt stemmer på millimeteren, og viklingene får en perfekt passform, forklarer Birkeland. 

Enten det gjelder selve turbinen, der vannet utøver sine krefter, eller generatoren, der den elektriske energien overføres er det høyeste krav til presisjon i minste detalj. Det er store masser og høye turtall som skal gå ufortrødent i mange tiår av gangen.

- Spilde har en stor maskinpark med muligheter. Siden alt mekanisk arbeide er skreddersøm dukker det jevnlig opp ulike behov. Det kan være å lage en komponent som en rotorbrønn eller lage en skive til oljepakning, å skjære ut emner vi trenger til dreibenken eller gjøre sveisearbeider. Det trenger ikke alltid å være så avansert. Siden Spilde driver et allsidig verksted kan det være noe så elementært som et kanaljern vi trenger for å lette montasjearbeidet. Å få tak i det på en enkleste måte kan være gjennom Spilde.

Når et kraftverk stanses vil oppdragsgiver ikke kunne drive lønnsom produksjon. I mange tilfeller må vannet passere uten at man klarer å utnytte energien. Å komme i gang så fort som mulig er et mantra.

- Timer og dager viktig for kundene. det kan dreie seg om hundretusener av kroner i daglige tapt inntekt. Derfor er vi avhengig av at underleverandører som Spilde kan rokere i jobbene sine når det smeller. Å ha Spilde med oss i tykt og tynt er en viktig ressurs og en god tilgang for vår virksomhet, forteller Birkeland.