Hans Spilde startet som entreprenør i grøfting og kom i gang med produksjon av grøfteploger på Rakkestad Mekaniske Verksted, og startet etterhvert sin egen bedrift i 1936. I perioden 1933-1943 laget han omtrent 300 grøfteploger. I 1948-1949 bygde Spilde nytt produksjonslokale etter å ha kjøpt stedet Sandberg. Der var her den store produksjonen kom i gang. I siste halvdel av 1950-årene ble grøfteplogen ombygd. Det gamle kjedehjulet ble erstattet med kraftoverføring fra traktor.

I
1974 kjøpte Brødrene Reinholt Andreassen virksomheten og bygde i 1978 de nåværende produksjonslokaler på Industrifeltet i Rakkestad. Man fortsatte i første omgang tradisjonen med å lage landbruksutstyr som var drevet av hydraulikk fra traktor. Ved siden av dette drev man en variert verkstedproduksjon. Gradvis siden begynnelsen av 1980 har fokuset blitt stadig mer rettet mot oljenæringen og offshorerelaterte produkter. I de siste årene har har fokuset vært mer relatert til byggebransjen og infrastruktur, men Spilde har hele tiden levert til andre bransjer; som næringsmiddelindustrien, maritim virksomhet og energi.
Våre framtidsvisjoner er å bli en sertifisert bedrift som kan levere kvalitetsprodukter til en fornuftig pris og leveringstid for våre kunder i ulike markeder.

Spilde innehar NS-EN ISO 9001 :2015 sertifisering, samt EN-1090 sertifisering for bærende stålkonstruksjoner.