Daglig leder Anders Østmark og konstruktør Sigmund Bye foran en påstigningssluse til flyplass.

Konstruksjoner i stål uten begrensninger

Stål er et spennende materiale som danner ryggraden og skaper spennende muligheter ved utforming av bygg og steder der folk ferdes. Byemark Stål på Rakkestad er en frisk nykommer i bransjen og stiller med et sterkt lag av erfarne folk både på konstruksjon og montasje. Kundene finnes overalt innen bygg og anlegg, og Byemark tar hele jobben fra prosjektering til ferdig montasje.

Byemark Stål på Rakkestad har i løpet av bare seks år i bransjen drift klart å skaffe seg et solid fotfeste hos store og små entreprenører på Østlandet. Det er særlig små og mellomstore prosjekter man vinner. Det kan være alt fra enkle konstruksjoner med nøkkelfunsjon, som en sluse til ombordstigning i fly på en flyplass, til et større verkstedbygg med betongelementer og veggplater som man også leverer.
- Vi leverer alt fra spesialkonstruksjoner til komplette råbygg, der vi står for beregninger, det konstruksjonsmessige og hele montasjen, forteller daglig leder Anders Østmark.

Nøkkelen til framgangen er å finne i de ansatte, som alle har solid erfaring gjennom lang fartstid i andre bedrifter. For seks år siden følte man for å starte egen virksomhet, og alle eierne er aktive i virksomheten, som holder til i tidligere Mjørud verksted i Rakkestad.
- Lokalene er tilrettelagt for verksted med kontorer og produksjon på samme sted, og vi fabrikerer stort sett alt her på bruket, med visse unntak, det er på metallsiden og på de mindre bitene og detaljene at Spilde kommer inn, forteller Østmark.
I en årrekke har nettopp Spilde Mek forsynt Byemark Stål med komponenter og ferdige sveiste eller bearbeidede detaljer som gjør at både tegninger og tidsfrister går opp.

- Byggebransjen holder et høyt tempo, anleggstiden er rentebærende og skal kortes inn slik at man blir ferdig og kan komme gang med driften, enten det er en fabrikk eller leiligheter. Så våre kunder premierer kort leveringsfrist og kort byggetid, å ha en underleverandør som Spilde er i dette bildet en fin ressurs for oss. De ligger heller ikke lenger unna enn en tur med trucken, forteller Anders.

Det er særlig å brenne ut detaljer i laser og sveising av nøkkelkomponenter man får hjelp til av Spilde. Med elektronisk overføring av tegninger er det enkelt å samarbeide og få ting til å flyte. 

- Det har blitt mye etterhvert, og samarbeidet fungerer veldig bra. Å kunne kjøpe en del av de tingene vi trenger gjør at vi ikke trenger å sitte med så mye folk og maskiner sjøl, så det er klart lønnsomt. Samtidig vet vi at dersom det er veldig hastverk, av forskjellige grunner, så kan Spilde rydde plass i sin kalender og prioritere vårt nødbluss. Det gir oss dessuten litt ekstra muskler i forhold til visse prosjekter, der vi vet at vi en ekstra hånd utenfra. Stålbygg er ofte skreddersydde og forskjellige, med Spilde på laget har vi svært få begrensninger, og på vei til jobb kan vi stoppe innom å følge med hvordan leveransen stiger fram, om vi skulle ha behov for det, sier Østmark.

Samarbeidet bygger på tillit og langsiktig gjensidighet. Ofte blir pris avtalt på forhånd og man vet stort sett hvor landet ligger. Når det stormer som verst er det ikke tid til forhandlinger om pris, men da ved Anders at Spilde har en god porsjon prisbevissthet.

- Etter mange år med samarbeid kjenner vi hverandre godt, det blir å gi og ta hele veien, vi opplever Spilde som reale og tjenestevillige helt fram til døra, sier Anders Østmark.